Samfundsengagement - Ellos.dk
Kurv

Samfundsengagement

Vi ?nsker at v?re aktive for en st?rre b?redygtighed i de omr?der, hvor vi arbejder. Den bedste mulighed for succes tror vi findes gennem samarbejde. P? den m?de kan vi skabe langsigtede og b?redygtige aftaler som p?virker branchen som helhed. Nedenfor findes nogle af de samarbejder og aftaler, som vi er en del af.

BCI

BCI – Better Cotton Initiative

Better Cotton Initiative (BCI) er et verdensomsp?ndende, non-profit program som uddanner bomuldsavlere og spreder principper for bedre b?redygtighed og ressourceeffektiv bomuldsproduktion. BCI arbejder for at vand- og kemikalieforbrug reduceres samtidig med at bomuldsudbyttet stiger, arbejdernes vilk?r forbedres, jordkvaliteten forbedres og den biologiske mangfoldighed stiger. Initiativtagere til BCI er bl.a. idealistiske milj?organisationer, bomuldsproducenter, bekl?dningsvirksomheder og brancheorganisationer.

For mere information, g? ind p? www.bettercotton.org

Cotton connect

Cotton Connect

Cotton Connect er en social virksomhed, der arbejder for en b?redygtig v?rdik?de for bomuldsprodukter, blandt andet gennem uddannelse af bomuldsb?nder for en produktion som er mindre milj?belastende og med bedre arbejdsforhold.

For mere information, g? ind p? www.cottonconnect.org

El-kretsen

EL-Kretsen

El-Kretsen har eksisteret siden 2001 og blev dannet af erhvervslivet for at varetage elektronik, der er p? markedet. Opgaven er at hj?lpe producenter med at overholde lovpligtige krav ved at tilbyde et landsd?kkende indsamlingssystem.

For mere information, g? ind p? www.el-kretsen.se

Fur free retailer

Fur Free Alliance

Vi s?lger ikke ?gte pels og pelsfri handel er en naturlig stillingstagen. I 2010 underskrev vi Fur Free Alliance-aftalen ”Retailer Commitment Against Fur (Pelsfri handel)”, hvilket er en aftale som Fur Free Alliance har med flere modevirksomheder. For at blive godkendt som virksomhed kr?ves det at man ikke bruger pels i sine produkter.

For mere information, g? ind p? www.furfreeretailer.com

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen er en medlemsorganisation, der har til form?l at sprede ny information om kemi- og milj?relaterede sp?rgsm?l til medlemsvirksomhederne. Gruppen fungerer ogs? som en st?ttende vidensplatform for medlemsvirksomhederne i arbejdet med at forebygge og bek?mpe forekomsten af farlige stoffer i produkter. Kemikaliegruppen har m?der med en ?ben dialog og kontakt med andre i branchen, hvor erfaring og viden kan spredes om aktuelle kemirelaterede sp?rgsm?l i produkter og produktion. Gruppen ledes af Swerea IVF og gennem Swerea er der adgang til et netv?rk af bred ekspertise. Ellos har v?ret medlem i Kemikaliegruppen siden 2007.

For mere information, g? ind p? www.swerea.se/samverkan/natverk/kemikaliegruppen

Bor?s stad

Sprogvenner

Vores samfund st?r overfor en stor udfordring, n?r det g?lder integration. En udfordring, der vokser i forbindelse med flygtningetilstr?mningen. En n?glefaktor for at blive en del af samfundet er at l?re sproget. Mange immigranter mangler kontakt med personer, der taler det aktuelle lands modersm?l for at kunne udvikle sine sprogkundskaber. I samarbejde med byen Bor?s har Ellos Group lanceret et program som vi kalder Sprogvenner, hvor vi f?lger en SFI klasse i en termin, inviterer dem til vores kontor hveranden uge over frokosttid, hvor de kan praktisere deres svenske sprog med ”sprogvenner” blandt Ellos Groups ansatte.


Kemikaliegruppen

STWI - Sweden Textile Water Initiative

Sweden Textile Water Initiative startede i 2010 som et samarbejdsprojekt mellem tekstil- og l?dervirksomheder i Sverige sammen med Stockholm International Water Institute. Vi arbejder sammen med at udvikle retningslinjer for at kunne reducere vand-, energi- og kemikaliebrug i produktionen af vore produkter. Vi har v?ret med fra starten og flere tekstilvirksomheder har efterf?lgende tilsluttet sig.

For mere information, g? ind p? www.stwi.se

SIS

SIS - Swedish Standard Institute

Vi ?nsker at p?virke branchen. Vi vil gerne vide mere. Og vi ?nsker at t?nke lidt l?ngere end andre. Derfor deltager vi i standardiseringsarbejdet i samarbejde med SIS, Swedish Standards Institute hvor vi bl.a. sidder med i arbejdsgrupperne for b?rnesikkerhed, vask og kemi samt sp?rgsm?l om sko og l?dervarer.

For mere information, g? ind p? www.sis.se

TMR

TMR - n?ringslivets system for genbrug af emballage

Vi er tilsluttet TMR. TMR er n?ringslivets l?sning p? producentansvaret for emballage af plast, metal, papir/karton og b?lgepap.

For mer information, g? ind p? www.tmr.se

TEKO

TEKO, Sveriges Textil- och Modef?retag er en branche- og arbejdsgiverorganisation for svenske tekstil- og modevirksomheder.

TEKO repr?senterer branchen b?de nationalt og internationalt i alle sp?rgsm?l af f?lles interesse for den svenske tekstilindustri, dens virksomheder og produkter. Hovedopgaven er at yde service til og informere medlemsvirksomheder inden for omr?der som arbejdsgiversp?rgsm?l, logistik, immaterialret, milj? og b?redygtighed, forskning og udvikling og handelssp?rgsm?l.

For mere information, g? ind p? www.teko.se

UNHCR

UNHCR

I 2015 udspillede den v?rste humanit?re krise i moderne tid sig, uden nogen l?sning i sigte. Vi er alle dybt ber?rte af den katastrofe, der udspiller sig med mennesker der flygter fra krigsramte lande. Ellos er vennevirksomhed med FNs flygtningeh?jkommissariat UNHCR og st?tter med bidrag for at hj?lpe mennesker i n?d og p? flugt. Ingen kan g?re det hele, men alle kan g?re noget.

For mere information, g? ind p? www.fnflykting.se

Ans?g om l?n ?
Mere info ?
被窝影院午夜看片爽爽_视频大全_高清在线观看